Co to jest Android

Android jest nowym systemem operacyjnym dla urządzeń przenośnych. Został opracowany przez firmę Google i jest dostępny na licencji opensource. Android jest oparty na Linuksie oraz pozwala na tworzenie aplikacji w języku Java przy użyciu specjalnie opracowanych bibliotek.

Główne cechy systemu:

 • Elastyczny application framework umożliwiający pełne i elastyczne zarządzanie komponentami,
 • Wirtualna maszyna Dalvik zoptymalizowana dla urządzeń mobilnych,
 • Zintegrowana przeglądarka internetowa oparta na silniku WebKit,
 • Szybka grafika wykorzystująca standard OpenGL ES 1.0,
 • Wbudowana baza danych SQLite,
 • Wsparcie dla multimedialnych formatów plików (mpeg4, h.264, mp3, aac, amr, jpg, gif, png),
 • Natywne wsparcie dla technologii komunikacji (gsm, bluetooth, edge, 3g, wifi,
 • Bogate środowisko programistyczne zawierające emulator urządzeń, biblioteki do debuggingu oraz profilingu, wtyczka do środowiska Eclipse.
 • System Android wykorzystuje jądro Linux w wersji 2.6 odpowiedzialne za podstawowe usługi takie jak zarządzanie pamięcią, bezpieczeństwo, zarządzanie procesami, stos sieciowy, oraz podsystem sterowników. Jądro spełnia także rolę warstwy abstrakcji pomiędzy sprzętem i resztą oprogramowania.

  Android zawiera także zbiór bibliotek, które dostarczają większość funkcjonalności dostępnej w standardowych bibliotekach języka Java. Każda aplikacja w systemie Android działa jako oddzielny proces posiadający własną instancję maszyny wirtualnej Dalvik. Maszyna wirtualna Dalvik wykonuje pliki wykonywalne z rozszerzeniem .dex. format tych plików został tak zaprojektowany aby zajmowały one jak najmniej miejsca w pamięci. W systemie można również uruchamiać programy napisane w języku Java np. takie które służą do usuwania duplikatów plików.

  Oprócz języka Java można również tworzyć aplikacje dla systemu Android z wykorzystaniem języka C/C++ aplication framework udostępniany przez system. Najważniejsze biblioteki dostępne w systemie Android to:

  Standardowa biblioteka języka C (libc) zaczerpnięta z systemów BSD,
  biblioteki multimedialne oparte na PacketVideo's OpenCORE i umożliwiające zarówno odtwarzanie jak i nagrywanie materiałów w formatach MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, oraz PNG,
  biblioteki bazy danych SQLite
  OpenGL ES 1.0 API,
  FreeType - biblioteki do operowania bitmapami,
  SGL - biblioteki odpowiedzialne za grafikę 2D,
  LibWebCore - silnik wbudowanej przeglądarki internetowej.